Piegāde

Piegāde notiek, izmantojot Omniva pakalpojumus. Preces piegādes laiks 1 - 4 darba dienas. Piegādes cena €3.


Preču atgriešana

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz iespēju, ka ar distances līgumu pirktu preci var atgriezt 14 dienu laikā.

2. Klientam rakstiski jāsazinās ar pārdevēju caur e-pastu.

3. Atgriežot preci, ir jāievēro šādi noteikumi:

  • Prece nedrīkst būt atvērta;
  • Prece nedrīkst būt bojāta pircēja vainas dēļ;
  • Atgriežot preci, ir jāiesniedz iegādes dokuments un pieprasījums par preces atgriešanu.

4. Atgriešanas izmaksas sedz pārdevējs.

5. Pēc preces atgriešanas, pārdevējs ar pārskaitījumu atgriež klientam naudas summu, kas tika samaksāta, iegādājoties preci. 

Prvātuma politika

Šī Privātuma politika regulē SIA „K Crystals” tīmekļa vietnes https://www.cbdella.lv/ lietošanu un tajā sniegto informāciju un pakalpojumus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA K Crystals, reģistrācijas Nr.43603077889, Juridiskā adrese: Oļu iela 3, Jelgava, LV-3002.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [email protected] 

Izmantojot https://www.cbdella.lv/ internetveikalu un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA K Crystals apstrādā tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem.

Personas datu apstrādes mērķi

Lai nodrošinātu iespēju Jums saņemt informāciju par akcijām un īpašiem piedāvājumus, mēs apstrādājam Jūsu e-pastu. Jūs jebkruā brīdī varat atteikties no iespējas saņemt e-pastus par akcijām un īpašajiem piedāvājumiem, sūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu: [email protected]

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu un nodrošinātu preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un dzīvesvietas adresi.

Lai nosūtītu Jums pirkuma apstiprinājumu vai atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu https://www.cbdella.lv/kontakti/, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu un e-pasta adresi.

Personas datu glabāšanas laiks

SIA K Crystals Jūsu personas datus glabās tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minēto mērķu sasniegšanai. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana trešajām personām

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, piemēram, kurjerdienestiem, ražotājiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Ja tiek pieprasīts, mēs varam nodot jūsu datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm.

Nepilngadīgas personas

Preces netiek pārdotas nepilngadīgām personām. Ja tiek iegūti personas dati, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, personas dati tiek dzēsti un pakalpojumi šādām personām netiek sniegti.

Klientu tiesības

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

  • pieprasīt SIA K Crystals piekļuvi saviem personas datiem;
  • pieprasīt labot vai papildināt neprecīzus personas datus;
  • pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
  • nepiekrist personas datu apstrādei.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, iesūtot pieprasījumu elektroniski.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. 

Interneta veikala noteikumi

Pirms uzsākat www.cbdella.lv interneta veikala lietošanu, rūpīgi izlasiet interneta veikala noteikumus. 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA K Crystals, reģistrācijas numurs 43603077889 , juridiskā adrese: Jelgava, Oļu iela 3, LV-3002, sniedz pakalpojumus un pārdod preces, kas izvietotas www.cbdella.lv interneta veikalā. Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē. Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.2 Veicot pirkumu Interneta veikalā, pircējs apstiprina, ka nepieciešamos datus norādījis patiesus. Gadījuma, ja pircējs pārkāpj noteikumus vai normatīvos aktus, SIA K Crystals ir tiesības liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

1.3 Ja Pircējs pērk Interneta veikalā piedāvātās preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un piekrīt vispārīgajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.4 Tiek slēgts Distances līgums starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pirkumu www.cbdella.lv interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad pircējs saņem preci. 

1.5 Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā mainīt vai papildināt noteikumus.

2. Preces un preču cenas

2.1 Interneta veikalā cenas norādītas EUR valūtā.  Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

2.2 Pārdevejam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt preču cenas. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.3 Pircējs var iegādāties preces un tās ir nopērkamas kamēr preces ir izvietotas interneta veikalā.

2.4 Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams preci laicīgi izņemt no piedāvājuma, SIA K Crystals telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā citu preci. SIA K Crystals nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs veicis pasūtījumu uz preci, kas vairs nav noliktavā. 

2.5  Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt preču sortimentu. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

3. Pasūtījumu veikšana un apmaksa

3.1 Pasūtījumu interneta veikalā var veikt, izmantojot saiti: www.cbella.lv. Kad izvēlēta prece, jāspiež poga "Ielikt grozā” tālāk jāspiež “Pasūtīt” un jāizpilda pasūtījuma forma. 

3.2 Kā piegādes adrese jāizvēlas tuvākais Omniva pakomāts. Pērkot Reakiro produktus, piegāde tiks veikta uz mājām ar kurjeru. 

3.3 Pieejamie maksājumu veidi: 1. Izmantojot internetbankas sistēmu  2. Pārskaitījums ar rēķinu uzņēmuma kontu. 

3.4 Spiežot pogu "Pirkt" Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.

3.5 Veicot pasūtījumu, Pircējam precīzi jānorāda visi personas, piegādes dati, kā arī kontaktinformācija kas nepieciešama Līguma izpildei. SIA K Crystals var nepieņemt  pasūtījumu un lauzt Līgumu, ja Pircējs norādījis nepilnīgu informāciju, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai.

3.6 Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pasta adresi pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju. Informācijas neatbilstības gadījumā, Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: [email protected]

4. Preču piegāde

4.1 Preces piegāde tiek veikta, izmantojot Omniva pakalpojumus. Pērkot "Reakiro" produktus, piegāde tiks veikta uz mājām ar kurjeru.

4.2 Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu. 

4.3 Preču piegādes un saņemšanas iespēju informācija atrodama pasūtījuma noformēšanas sadaļā. 

4.4 Prece tiek piegādāta uz Omniva pakomātu. Ja Pircējs preci neizņem Omniva norādītajā termiņā, prece tiek piegādāta atpakaļ Pārdevējam. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam preces vērtību. Pērkot "Reakiro" produktus, piegāde tiks veikta uz mājām ar kurjeru.

4.5 Ja Pircējs vēlas atcelt pasūtījumu, Pircējam jāsazinās ar pārdevēju pa e-pastu: [email protected], norādot vēlmi atcelt pasūtījumu, pasūtījuma datumu un rēķina numuru.

4.6 Pircējs ir atbidlīgs par precīzu datu norādīšanu, veicot pasūtījuma noformēšanu. 

5. Preču lietošana un kvalitāte

5.1 Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem.

5.2 Pretenzijas par preces atbilstību tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

6. Citi noteikumi

6.1 Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz iespēju, ka ar distances līgumu pirktu preci var atgriezt 14 dienu laikā.

6.2  Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām peronām nav attiecināmas Atteikuma tiesības.

6.3 Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti  un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai un maksājumu apstrādei.

6.4  Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai analītiskeim mērķiem. 

6.5 Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties www.cbdella.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā. 

6.6 Apmeklējot Interneta veikalu un pasūtot preci, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, kuri šeit ir publicēti kā atsauces saites. SIA K Crystals ir tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā.

0

Pirkumu grozs